Orzech

Sortyment węgla Orzech
Uziarnienie 30-80 mm  
Producent

KWK Ziemowit

Z.G. Piekary

Z.G. Janina

Nazwa handlowa - - -
Certyfikat - - -

Copyright P.U.H KaZet - 2013