Orzech I

Sortyment węgla Orzech I
Uziarnienie 50-100 mm
Producent

KWK Wesoła

Z.G. Sobieski

Nazwa handlowa - -
Certyfikat - -

Copyright P.U.H KaZet - 2013