Miał IA

Sortyment węgla Miał IA
Uziarnienie 0-31,5 mm
Producent

Z.P. Juliusz kl.23

Nazwa handlowa -
Certyfikat -

Copyright P.U.H KaZet - 2013