Groszek

Sortyment węgla Groszek
Uziarnienie 8-31,5 mm
Producent

KWK Ziemowit

Nazwa handlowa -
Certyfikat -

Copyright P.U.H KaZet - 2013